Меню

Aromactiv+, plastry, 5 szt. 11.99 z?

208,63 руб

Сумма Орг.сбора 31,29 руб (15 %), Итого: 239.916 руб

    ID Товара:81

Позицииhttps://www.doz.pl/apteka/p18378-Aromactiv_plastry_5_szt. Spis tre?ci: » Opis » Zawarto?? opakowania » Przeznaczenie produktu » Charakterystyka produktu » Stosowanie produktu » Uwagi i ?rodki ostro?no?ci Opis Plastry aromatyczne Aromactiv+ zawieraj? od?wie?aj?c? kompozycj? zapachow?. Nakleja si? je na ubranko dziecka lub w ???eczku, poza zasi?giem jego r?k. Dzi?ki temu plastry nie maj? kontaktu ze sk?r? dziecka i nie powoduj? podraznie?. Dzi?ki swej bezpiecznej  formie mog? by? stosowane u dzieci ju? od 1. dnia ?ycia. Plastry Aromactiv+ dzia?aj? do 8 godzin i mo?na je u?ywa? zar?wno w dzie? jak i w nocy. Zawarto?? opakowania Plastry aromatyczne Aromactiv+ - 5 szt. Sk?ad: Dipropylene Glycol, 2-sec-butylcyclohexanone, Isobornyl Acetate, Amyl Salicylate, Borneol. Przeznaczenie produktu Do aromatyzacji i od?wie?ania powietrza w s?siedztwie niemowl?t i ma?ych dzieci. Charakterystyka produktu Plastry aromatyczne Aromactiv+ Zawieraj? od?wie?aj?c? kompozycj? zapachow?, Ich zapach utrzymuje si? do 8 godzin, S? bezpieczne, mozna je stosowa? u najm?odszych dzieci. Stosowanie produktu Odklei? foli? ochronn? z plastra i przyklei? go na suche ubranie na wysoko?ci klatki piersiowej (w bezpiecznej odleg?o?ci od twarzy); w przypadku dzieci poni?ej 3 roku ?ycia plaster przyklei? z dala od zasi?gu r?czek dziecka, Palcami przycisn?? i umocowa? plaster tak, aby si? nie odklei?, Po zu?yciu, odkleja? powoli skrzyde?ka plastra i zdj?? go z ubrania. Uwagi i ?rodki ostro?no?ci Nie stosowa? produktu Aromactiv+ plastry u os?b z nadwra?liwo?ci? na kt?rykolwiek ze sk?adnik?w produktu. W przypadku wyst?pienia objaw?w alergicznych nale?y zaprzesta? stosowania produktu. Nie stosowa? bezpo?rednio na sk?r?! Nie podgrzewa? i nie wystawia? na bezpo?redni kontakt z ogniem! Unika? kontaktu z oczami, nosem, jam? ustn?, otwartymi ranami oraz sk?r?. Objawy przedawkowania oraz dzia?ania uboczne produktu nie s? znane. W przypadku po?kni?cia niezw?ocznie zg?osi? si? do lekarza. Przechowywa? w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poni?ej 25 °C. Chroni? od wilgoci. Przechowywa? w miejscu niedost?pnym dla dzieci. Producent AFLOFARM Partyzancka 133/151 Pabianice Produkt w kategoriach Bestsellery Dziecko Akcesoria Cechy produktu P?e? M??czyzna Kobieta Wiek dla dzieci 0-6 miesi?cy 7-12 miesi?cy 13-24 miesi?cy 25-36 miesi?cy Typ produktu Akcesoria Posta? plaster Dzia?anie/w?a?ciwo?ci udra?niaj?ce nos G??wny sk?adnik borneol Pora stosowania na dzie? na noc

Doz польская аптека Выкуп:33

Статус: открыта

Оргсбор: 15 %

Внутренний курс: 1 у.е. = 17.4 руб.

Закупка

О закупке

Здравствуйте, меня зовут Ирина.
Приглашаю в закупку польская аптека Doz.pl

DOZ.pl - крупнейшая польская аптека

Тема на форуме:  тут

Сайт doz.pl:https://www.doz.pl/

 

Условия закупки:

1. Делая заказ, Вы обязуетесь выполнять Правила СП 

2. СТОП - дата указывается в системном поле.

3. Орг. сбор -15%

4. Доставка - 10%

5. Оплата -  как только статус заказов "к оплате"

6. Гарантии - в рамках СП

7. Ряды - нет

8. Замены -  в комментариях

9. Раздачи - все ЦВЗ города и области


Написать Организатору
<< Вернуться к списку всех товаров в закупке